Казак

Šifra Proizvoda: 2011

Policijski džemper

Policijska oprema

Vuneno-akrilno predivo
Ojačana tkanina
Sa i bez epoleta