Казак

Šifra Proizvoda: 2012

Policijski džemper

Policijska oprema

Okrugli / V- izrez
Vuneno-akrilno predivo
Ojačana tkanina
Sa i bez epoleta