Казак

Šifra Proizvoda: 2013

Policijski džemper

Policijska oprema

Okrugla kragna
Vuneno-akrilno predivo
Ojačana tkanina
Sa i bez epoleta