Казак

Šifra Proizvoda: 2014

Policijski džemper

Policijska oprema

Vuneno-akrilno predivo
V-izrez
Ojačana tkanina
Sa i bez epoleta