ORDENJE

Ordenje se uručuje pojedincima za izuzetne zasluge i dela koja su od velikog značaja.

ORDENI REPUBLIKE SRBIJE

Postoji nekoliko vrsta ordenja:

  • Orden Republike Srbije;
  • Orden srpske zastave;
  • Orden Karađorđeve zvezde;
  • Sretenjski orden;
  • Orden belog orla sa mačevima;
  • Orden zasluga za odbranu i bezbednost.

ORDEN REPUBLIKE SRBIJE

Orden Republike Srbije ima dva stepena. U prvom stepenu se sastoji od zvezde i ordenskog znaka i dodeljuje se na velikoj ogrlici predsednicima ili suverenima država. U drugom stepenu se sastoji od zvezde i ordenskog znaka i dodeljuje se na lenti predsednicima država ili vlada. Zvezda i ordenski znak su isti i za prvi kao i za drugi stepen. Zvezda Ordena Republike Srbije prvog stepena se nosi na levoj strani grudi, a velika ogrlica se nosi oko vrata, tako da ordenski znak, koji je na njoj okačen, visi na sredini grudi. Zvezda Ordena Republike Srbije drugog stepena se nosi na levoj strani grudi, a lenta preko grudi – sa desnog ramena ka levom boku.

ORDEN SRPSKE ZASTAVE

Orden srpske zastave ima tri stepena. Dodeljuje se za zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i učvršćivanju prijateljskih odnosa između Republike Srbije i drugih država. Orden srpske zastave prvog stepena se sastoji od zvezde, ordenskog znaka i dodeljuje se na lenti. Ordenje srpske zastave drugog i trećeg stepena se sastoje od ordenskog znaka koji je isti kao i ordenski znak prvog stepena (dimenzije su drugačije). Zvezda Ordena srpske zastave se nosi na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku. Orden srpske zastave drugog stepena se nosi oko vrata na vrpci. Orden srpske zastave trećeg stepena se nosi na levoj strani grudi, na vrpci koja je složena u obliku trougla.

ORDEN KARAĐORĐEVE ZVEZDE

Orden Karađorđeve zvezde ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge i uspehe u predstavljanju države i građana Republike Srbije. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena se sastoji od zvezde, ordenskog znaka i lente. Ordenje Karađorđeve zvezde drugog i trećeg stepena se sastoje od ordenskog znaka koji je isti kao i ordenski znak prvog stepena (dimenzije su drugačije). Zvezda Ordena Karađorđeve zvezde se nosi na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku. Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena se nosi oko vrata na vrpci. Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena se nosi na levoj strani grudi, na vrpci koja je složena u obliku trougla.

SRETENJSKI ORDEN

Sretenjski orden ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblastima kulturnih, prosvetnih, javnih, privrednih, sportskih i humanitarnih delatnosti. Sretenjski orden prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka. Sretenjski orden drugog stepena se sastoji od ordenskog znaka koji je isti kao i ordenski znak prvog stepena. Sretenjski orden trećeg stepena se sastoji od ordenskog znaka koji je likovno isti kao i ordenski znak prvog stepena (dimenzije su drugačije). Zvezda Sretenjskog ordena se nosi na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku. Sretenjski orden drugog stepena se nosi oko vrata na vrpci. Sretenjski orden trećeg stepena se nosi na levoj strani grudi, na vrpci koja je složena u obliku trougla.

ORDEN BELOG ORLA SA MAČEVIMA

Orden belog orla sa mačevima ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u izgradnji sistema odbrane ili naročite zasluge u komandovanju i rukovođenju vojnim jedinicama. Orden belog orla sa mačevima prvog stepena se sastoji od zvezde, lente i ordenskog znaka. Orden belog orla sa mačevima drugog stepena se sastoji od ordenskog znaka koji je isti kao i ordenski znak prvog stepena (dimenzije su drugačije). Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena se sastoji od ordenskog znaka koji je likovno isti sa ordenskim znakom prvog stepena (dimenzije su drugačije). Zvezda Ordena Belog orla sa mačevima se nosi na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku. Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena se nosi na levoj strani grudi na vrpci koja je složena u obliku trougla.

ORDEN ZASLUGA ZA ODBRANU I BEZBEDNOST

Orden zasluga za odbranu i bezbednost ima tri stepena. Dodeljuje se za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti. Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena se sastoji od zvezde, lente i ordenskog znaka. Orden zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena se sastoji od ordenskog znaka koji je isti kao i ordenski znak prvog stepena (dimenzije su drugačije). Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena se sastoji od ordenskog znaka koji je likovno isti sa ordenskim znakom prvog stepena (dimenzije su drugačije). Zvezda Ordena zasluga za odbranu i bezbednost se nosi na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku. Orden zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena nosi se oko vrata, na prugastoj crveno-beloj vrpci. Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena se nosi na levoj strani grudi, na prugastoj crveno-beloj vrpci koja je složena u obliku trougla.

RAFF MILITARY TEXTILE ORDENJE

Raff Military Textile je kompanija koja se preko 50 godina bavi proizvodnjom vojne opreme i ima relevatno iskustvo u vojnom sektoru. Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mestu. Trudimo se da kvalitete naših proizvoda bude na zavidnom nivou. S obzirom da svaka zemlja ima drugačije potrebe za vojnim ordenjem, ordenje dizajniramo i proizvodimo po karakteristikama i zahtevima kupaca. Posedujemo sertifikat ISO 9001: 2015 i sertifikat o zadovoljstvu kupaca ISO 10002: 2014.